Welkom bij Boog Coaching en Training!

Onder de naam Boog Coaching en Training verzorg ik, Mathea Boogert, coachtrajecten en trainingen op het gebied van pedagogiek, communicatie, persoonlijke-, professionele- en team ontwikkeling.

Mijn specialiteit is:

  • het coachen en trainen van leidinggevenden en medewerkers uit de kinderopvang
  • het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen
  • het werken met vragen over zingeving en persoonlijke effectiviteit

Visie

Leren is veranderen. Een wezenlijke verandering in ons doen en laten vraagt tijd, aandacht en moed. Mensen die worden aangesproken op hun kwaliteiten en werkplezier stralen dat uit. Die kwaliteit wordt zichtbaar in bejegening, sfeer en persoonlijke effectiviteit.

Uitgangspunten

Mijn uitgangspunt is dat iedereen alles al in huis heeft wat nodig is om een verandering bij zichzelf in gang te zetten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en functioneren. U maakt uw eigen keuzes en draagt uw eigen verantwoordelijkheid. Soms hebt u daarbij een steuntje in de rug nodig.

Voorwaarden

Ik ga er vanuit dat houding en gedrag van mensen, onder bepaalde voorwaarden, veranderbaar zijn.
De belangrijkste voorwaarde is dat de betrokkene van binnenuit de noodzaak tot verandering voelt. Daarnaast spelen de stimulans, betrokkenheid en de kwaliteit van de omgeving een belangrijke rol. Gedegen inbedding maakt de ontwikkeling compleet.

info@matheaboogert.nl
www.matheaboogert.nl

info@matheaboogert.nl
www.matheaboogert.nl